Advies op maat

Met advies op maat speelt Staatvast in op de toenemende vraag naar toekomstgericht denken. Dit vraagt om een sterke visie, keuzes en de juiste sturing. Door goede ondersteuning en de juiste expertise kan een afgebakende opdracht worden uitgevoerd buiten de eigen werkvloer. Staatvast heeft een groot netwerk aan professionals die ervaring hebben met het schrijven van onder andere beleidsstukken voor de diverse vakgebieden. Hierdoor wordt er ingespeeld op de vele verschillende wensen.

Adviesopdrachten via Staatvast worden gekenmerkt door het ruime aanbod van verschillende mogelijkheden op basis van outsourcing. Een externe professional geeft extra intensiteit aan een opdracht of probleem en kijkt met een andere blik naar de verschillende mogelijkheden op basis van eigen kennis en ervaringen. Er wordt op wens een plan van aanpak en kostenindicatie opgesteld. Op deze manier wordt een indruk gegeven van het verwachte eindresultaat.

Heeft uw organisatie een opdracht openstaan? Bent u op zoek naar een sturend advies? Kies er dan voor om door middel van outsourcing een beleidsstuk te laten schrijven via Staatvast. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.