Disclaimer

Website
De website van Staatvast is met de grootst mogelijke zorg samengesteld wat betreft content en functionaliteit. Om onze website zo relevant en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden, is deze constant in ontwikkeling. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij de kwaliteit van onze website trachten te waarborgen, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Staatvast aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van deze mogelijke onjuistheden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventueel gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen. Vragen, opmerkingen of suggesties over de content of functionaliteiten van onze website kun je kenbaar maken via info@staatvast.com.

E-mail
De informatie verzonden in de e-mailberichten van Staatvast is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Staatvast niet toegestaan. Staatvast staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Staatvast kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.